Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Σύνδεσμο Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ)

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Σύνδεσμο Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ)

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 διεξήχθη στο ξενοδοχείο Porto Palace η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ) όπου κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν  και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό την κατανομή των αρχαιρεσιών και ομόφωνα τα μέλη του αποφάσισαν:

  • Πρόεδρος: Γεωργία Κωστηνάκη (Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Euricom Hellas ΑΕ )
  • Α‘ Αντιπρόεδρος: Όλγα Κουρέα (Διευθύντρια Marketing της 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ)
  • Β‘ Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μπέγκας (Πρόεδρος & Διευθύνων  Σύμβουλος της Σταύρος Γ. Mπέγκας ΑΕ)
  • Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Καλαϊτζίδης (Προέδρος της Agrotopos – Ορυζόμυλοι Αναγέννησης ΑΕ)
  • Ταμίας: Γρηγόριος Τσιότσκας (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ορυζόμυλοι Αξιού ΑΕ)

Στόχοι του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

  • Να αναδείξει την κορυφαία ποιότητα του Ελληνικού Ρυζιού.
  • Να προασπίσει την ελληνική ορυζοκαλλιέργεια.
  • Να προάγει τα συμφέροντα όλων των μελών του.