Βιώσιμες πρακτικές παράγωγης τοπικών ποιοτικών θερμοκηπίων προϊόντων στο δήμο Μαραθώνα

Βιώσιμες πρακτικές παράγωγης τοπικών ποιοτικών θερμοκηπίων προϊόντων στο δήμο Μαραθώνα

Εσπερίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού κηπευτικών Μαραθώνα «Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ»

με θέμα: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΓΠ 2023 -2027

Κυριακή,12Φεβ 2023, Μαραθώνας, Αττικής (αίθουσαMARATHONVILLAGE)

Πρόγραμμα

18.00-18.20 Καλωσορίσματα – Χαιρετισμοί
18.20-18.40 Νέα εργαλεία υποστήριξης στις καλλιέργειες υπό κάλυψη – Σύνδεση έρευνας και επαγγελματικής κατάρτισης ως Τεχνικός Θερμοκηπίων & Καλλιεργειών

Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Δ/νων Σύμβουλος ΕΛΓΟ-Δήμητρα

18.40-19.00 www.nutrisense.online. Μία νέα εφαρμογή για την ορθή διαχείριση της θρέψης -λίπανσης και την ανακύκλωση των απορροών της υδρολίπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Δημήτρης Σάββας, ΚαθΕργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, ΓΠΑ

19.00-19.20 Αειφόρος παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντωνμε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε θερμοκήπια που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γιώργος Ντίνας, Ερευνητής Εργαστήριο Αειφόρων Αγροτικών Κατασκευών & Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων, ΕΛΓΟ- Δήμητρα

19.20-19.40 Σύγχρονος εξοπλισμός υδρολίπανσης για βιώσιμη παραγωγή θερμοκηπιακών προϊόντων. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές

Νίκος Μουτεβελής, ALAGRO Α.Ε.

Συζήτηση