ΦΡΟΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΦΡΟΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Διεύθυνση: ΚΙΑΤΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Tηλέφωνο: 27420 25749

Κινητό Τηλέφωνο:6944 799696

Email: nikilemoni@ebloko.gr