Froutemporiki Mitilinis S.A.

Froutemporiki Mitilinis S.A.

Tel: 22510-27560, 40655
Fax:22510-40705
Karatepes, 811 00 Mitilini Lesvos