ΧΑΤΖΗΒΑΓΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΒΑΓΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση: ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνο: 24280 93751