ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ A.B.E.E.T.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ A.B.E.E.T.

 

Διεύθυνση: 28ο χλμ., ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΒΑΡΗΣ
Tηλέφωνο: +30 210 6626562, +30 210 6627083-4
FAX: +30 210 6022472
Email: brako@otenet.gr
Website: www.brakopoulos.gr