ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ

Διεύθυνση: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 110, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΚ 413 36

Tηλέφωνο: 2410 552385

Email: synergasiafruit@hotmail.com