ΗΛΙΣ

ΗΛΙΣ

Διεύθυνση Εργαστρίου: ΘΟΛΟ ΖΑΧΑΡΩΣ,  Ν. ΗΛΕΙΑΣ, ΤΚ 27 054

Tηλέφωνο: 25250 61318 (Εργαστήριο), 210 2816389 (Αθήνα)

Email: ilispasta@hotmail.com

Website: www.ilispasta.gr