ΚΡΙΝΟΣ Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΚΡΙΝΟΣ Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: ΡΟΔΑΦΝΗ ΑΙΓΙΟΥ, ΤΚ 25100

Τηλέφωνο: 2691 071456

Email:krinos@krinos.gr

Website: www.krinos.gr