KALANTONIS THEODOROS & CO G.P.

KALANTONIS THEODOROS & CO G.P.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, K2/4
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-24578 Fax: 210-4828092