ΚΑΡΑΚΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση: ΓΩΝΙΜΟ, ΣΕΡΡΕΣ

Τηλέφωνο: 23250 61332