ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ

Διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Κινητό Τηλέφωνο: 69 34131986