KARTSAKLAS KONSTANTINOS

KARTSAKLAS KONSTANTINOS

Ag. Thomas, 481 00 Preveza

Tel & Fax: 26820-26011