ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υ 100 / 104, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, ΤΚ 182 33

Τηλέφωνο: 210 4824885

Email: kioles@otenet.gr