ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε.

ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε.

Διεύθυνση: 3ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  –  ΛΑΡΙΣΗΣ , ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΚ 42100

Tηλέφωνο: 2431023771

Fax: 2431026506

Email: info@kliafa.gr

Website: www.kliafa.gr