ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΛΙΤΑΣ AΡΓΥΡΙΟΣ Γ.Π. ”ΔΡΟΣΟΥΛΑ”

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΛΙΤΑΣ AΡΓΥΡΙΟΣ Γ.Π. ”ΔΡΟΣΟΥΛΑ”

Διεύθυνση: ΡΟΔΙΤΗΣ, KOZANΗ ΤΚ 50 400

Tηλέφωνο: 2464023350

Email: drosoulawater@gmail.com

Website: www.drosoulawater.gr