ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘ. ΗΡΑΚΛΗΣ & CO

ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘ. ΗΡΑΚΛΗΣ & CO

Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ D 7 – 8, ΤΚ 400 06

Tηλέφωνο: 2410 575606

Email: hkoutsim@otenet.gr