ΚΟΥΤΣΟΣ-TZΩΤΖΑΣ Α.Ε. – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΣ-TZΩΤΖΑΣ Α.Ε. – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ

Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΟ , 20 ΧΛΜ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ  570 06

Tηλέφωνο: 2396031225