ΛΙΩΣΗΣ Ι. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΛΙΩΣΗΣ Ι. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β33 – 35, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, ΤΚ 182 33

Τηλέφωνο: 210 4820248

Email: liosis28@otenet.gr