ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ

ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ

Διεύθυνση: 5ο χλμ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΑΛΑΔΩΝ, ΒΙΟΠΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ, ΤΚ 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ
Tηλέφωνο: 2810821284
Email: info@dictamus.gr
Website: www.dictamus.gr