Μειωμένες οι εξαγωγές ένδυσης

Μειωμένες οι εξαγωγές ένδυσης

Μείωση 21,4% κατέγραψαν οι εξαγωγές ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους με τη τη συνολική αξία τους να υποχωρεί στα 463 εκατ. ευρώ έναντι 588 εκατ. το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2024 συνεχίσθηκε η πορεία του τελευταίου εξαμήνου του 2023 για την αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας.

Οι λιανικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά κατέγραψαν μικρή άνοδο ενώ αντίθετα οι εξαγωγές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία.

Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά σημείωσαν αύξηση 3,6% και ανήλθαν σε 682 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 658 εκατ. ευρώ το 2023.

Αντίθετα, αρνητική ήταν η πορεία των εξαγωγών με σημαντική μείωση κατά 21,4%, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε 463 εκατ. ευρώ έναντι 588 εκατ. το 2023.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων παρουσίασαν μείωση 15,9%, της κλωστοϋφαντουργίας 21,9% και του βαμβακιού 28%.

Η μείωση των εξαγωγών επηρέασε αρνητικά τον συνολικό κύκλο εργασιών, ο οποίος στην ένδυση κατέγραψε πτώση 7,4% και στην κλωστοϋφαντουργία 9,5%.

Μείωση κατέγραψαν επίσης και οι εισαγωγές σε ποσοστό 8,7%. Για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε αξία σε 800 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 877 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η μείωση των εισαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας ήταν μεγαλύτερη και ανήλθε σε 12%, ενώ της ένδυσης ανήλθε σε 7,2%.