ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  B24, 26, 28, 32, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Tηλέφωνο: 210 4829333

Email: info@freshnes.gr

Website: www.fruit.gr