ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση: ΝΕΑ ΤΥΡΙΝΘΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ

Τηλέφωνο: 27520 21636