Pilavas Distillery S.A.

Pilavas Distillery S.A.

Διεύθυνση:  ΠΛΑΙΑ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ 31, ΑΚΤΑΙΟ – ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26 500

Tηλέφωνο: 2610 994425

Email: pilavas@pilavas.com

Website: www.pilavas.gr