ΠΛΑIΣΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΛΑIΣΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, την περασμένη εβδομάδα, νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ισχυροποιεί το θεσμικό πλαίσιο των ελέγχων.

Ο υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο αλλά και στον έλεγχο των “ελληνοποιήσεων” αγροτικών προϊόντων σχετικά με:

• Το θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα

• Eλεγκτικά όργανα και ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζεται ένα ενιαίο, λεπτομερές και σύγχρονο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με:

• Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης,

• Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις,

• Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα σε όλα τα στάδια, από την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που τα παράγουν, τα συσκευάζουν και τα εμπορεύονται μέχρι τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δημιουργείται ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τη συστηματική καταγραφή όλων των ειδών παραβάσεων, των διοικητικών προστίμων και των κυρώσεων που προβλέπονται για καθεμία απ’ αυτές, ώστε τελικά να προστατεύονται τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι καταναλωτές, αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός, και να διασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.