Σε τροχιά ανάπτυξης τοηλεκτρονικό εμπόριο το 2021

Οι ηλεκτρονικές αγορές φαίνεται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον και στο λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς η πανδημία οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων και στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ τον τελευταίο χρόνο.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεκίνησε το 2020 με αύξηση της τάξεως του 30% στις πωλήσεις. Τον Μάρτιο του 2020, με την έναρξη του πρώτου lockdown, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου GRECA ξεκίνησε τις επαναλαμβανόμενες έρευνες για να χαρτογραφήσει την αγορά. «Παρατηρήσαμε την πρώτη μεγάλη αύξηση της τ ξεως του 134% την 15η εβδομά- δα του έτους ενώ η αύξηση έφτασε και το 171% την 17η εβδομάδα του έτους» αναφέρει η Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου κ. Φραϊδάκη και συμπληρώνει ότι καθόλη τη διάρκεια του 2020 η πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν ανοδική και μάλιστα με πολύ υψηλά ποσοστά. Η έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν-ELTRUN, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020) δείχνει ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιλογή ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εμπιστοσύνη (πάνω από 75% των καταναλωτών ορίζουν τον παράγοντα «εμπιστοσύνη» στις 2 πρώτες θέσεις). Επίσης, η έρευνα αποδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή συναντάμε δύο μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών: από την μια πλευρά είναι οι καταναλωτές που είχαν αγοράσει πριν την έναρξη του COVID-19 και την επίδραση των lockdowns, οι οποίοι θεωρούνται ώριμοι καταναλωτές και από την άλλη πλευρά, συναντάμε καταναλωτές οι οποίοι ξεκίνησαν να αγοράζουν από e-shops λόγω της ύπαρξης των lockdowns- πρόκειται για μια ομάδα καταναλωτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή χτίζουν την εμπιστοσύνη τους.