Αναγεννητική Γεωργία στο Οροπέδιο Λασιθίου με Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων

Αναγεννητική Γεωργία στο Οροπέδιο Λασιθίου με Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων

Το Metaxa Hospitality Group και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου παρουσίασαν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τίτλο “Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν Βιώσιμο διατροφικό προορισμό” σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Καμπάνειο Ίδρυματου Οροπεδίου Λασιθίου, το πρώτο Πανεπιστημιακό ίδρυμα που λειτούργησε στην Κρήτη.

Το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα του ομίλου βασίζεται στις αρχές της Αναγεννητικής Γεωργίας και περιλαμβάνει τη συμμετοχή καλλιεργητών – μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου, οι οποίοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε αυτή τη βιώσιμη μορφή καλλιέργειας, που πρώτη φορά πραγματοποιείται στην περιοχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι παραγωγοί σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία του ομίλου εφαρμόζουν ένα καλλιεργητικό σχέδιο που βασίζεται σε προϊόντα και ποσότητες που έχουν προσυμφωνηθεί.

Τα προϊόντα που παράγονται με αυτές τις καλλιέργειες ενσωματώνονται πλήρως στην γαστρονομική εμπειρία των ξενοδοχείων του Metaxa Hospitality Group, σε Κρήτη και Σαντορίνη, διασφαλίζοντας παράλληλα το εισόδημα των παραγωγών και επενδύοντας στον προορισμό και την υγεία του εδάφους. Ήδη από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του προγράμματος έχουν παραχθεί 11 τόνοι βιολογικών νωπών φρούτων και λαχανικών.

Πολλαπλασιαστικά οφέλη

Το πρόγραμμα έχει ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, συμβάλει σε ένα ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, αναδεικνύει την Κρήτη και το Οροπέδιο Λασιθίου ως διατροφικά βιώσιμο προορισμό και επιτυγχάνει την άμεση οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι η συνεργασία του Metaxa Hospitality Group με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του Οροπεδίου Λασιθίου για το συγκεκριμένο έργο είναι μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου και στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους, την αγορά και τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ενώ παράλληλα συμβάλει ενεργά στη προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Local Food Experts®, ειδικούς συνεργάτες του Metaxa Hospitality Group σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.