Ανάπτυξη για τον κλάδο εμφιαλωμένων νερών το 2022

Ανάπτυξη για τον κλάδο εμφιαλωμένων νερών το 2022

Με αρκετές προκλήσεις ήρθε αντιμέτωπος ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών το 2022, καθώς οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες, οδήγησαν σε αύξηση του κόστους παραγωγής και του τελικού προϊόντος. Σύμφωνα με μελέτη της ICAP CRIF, η επιβάρυνση στα κόστη υλικών συσκευασίας, μεταφοράς και ενέργειας τριπλασιάστηκε, οδηγώντας τις εταιρείες του κλάδου σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους. Παρ’ όλα αυτά, με βάση τις εκτιμήσεις, η συνολική εγχώρια αγορά εκτιμάται ότι παρουσίασε άνοδο το 2022, με ρυθμό της τάξης του 5%.

Όπως προκύπτει από την μελέτη, η εγχώρια παραγωγή εμφιαλωμένων νερών παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2016-2019, ενώ υπέστη μείωση το 2020, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Την ακόλουθη διετία 2021-2022, η εγχώρια παραγωγή επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής, ξεπερνώντας οριακά, τα προ-πανδημίας επίπεδα. Όσον αφορά τη διάρθρωση της συνολικής εγχώριας παραγωγής ανά κατηγορία προϊόντων το 2021, εκτιμάται ότι η κατηγορία των μεταλλικών εμφιαλωμένων νερών κάλυψε ποσοστό της τάξης του 71% επί της συνολικής παραγωγής, τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά απέσπασαν μερίδιο που κυμαίνεται σε 23% και η κατηγορία του ανθρακούχου νερού αποτελεί περίπου το 6% του συνολικού παραγόμενου όγκου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ICAP CRIF, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών είναι συγκεντρωμένο σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων, αφού επτά επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι κάλυψαν το 80% περίπου επί της συνολικής παραγόμενης ποσότητας το 2021.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2017-2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 5%. Η μεταβολή αυτή ήταν αποτέλεσμα της σταδιακής επανόδου της ελληνικής οικονομίας και της σημαντικής ενίσχυσης της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, η παγκόσμια υγειονομική κρίση που έπληξε και την Ελλάδα από τα μέσα Μαρτίου του 2020, ανέτρεψε την θετική πορεία των προηγούμενων ετών και οδήγησε στη μείωση της ζήτησης για εμφιαλωμένα νερά και κατά συνέπεια, της εγχώριας κατανάλωσής τους. Η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων το 2021 και η επιστροφή -σε μεγάλο βαθμό- των καταναλωτών σε ρυθμούς κανονικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας της αγοράς εμφιαλωμένων νερών. Συγχρόνως, καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης είχε και η αύξηση της τουριστικής κίνησης, με τις αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό να διπλασιάζονται το 2021 έναντι του 2020. Συνοπτικά, η συνολική κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι σημείωσε άνοδο της τάξης του 8% το 2021 έναντι του 2020.
Σύμφωνα με την Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, ο βαθμός συγκέντρωσης των τεσσάρων εμπορικών σημάτων ΖΑΓΟΡΙ, Βίκος, AVRA και Κορπή, τα οποία αποσπούν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, είναι υψηλός και εκτιμάται ότι κυμαίνεται στο 55-60% επί της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών το 2021, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των προϊόντων private label στην εξεταζόμενη αγορά.