Άνω του 1 τρισ. ευρώ οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών

Άνω του 1 τρισ. ευρώ οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών

Ξεπέρασαν το 1 τρισ. ευρώ οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς προτιμησιακούς εταίρους όπως προκύπτει από την 2η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε.

To 44 % των εμπορικών συναλλαγών Ένωσης το 2021 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 47,4 % με την ενσωμάτωση των συμφωνιών που βρίσκονται επί του παρόντος υπό έγκριση ή κύρωση.

Οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς προτιμησιακούς εταίρους (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) αυξήθηκαν κατά περισσότερο (16 %) απ’ ό,τι οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς όλους τους εμπορικούς εταίρους (13 %) μεταξύ του 2020 και του 2021.

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή πρώτων υλών, η Ένωση εισάγει σήμερα το 24 % των κρίσιμων πρώτων υλών της από προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους, ποσοστό που θα φτάσει το 46% αφού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Η επικαιροποίηση της συμφωνίας με τη Χιλή, τη μεγαλύτερη πηγή της Ε.Ε. για καθαρισμένο λίθιο (78 %), αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αξιόπιστη προμήθεια αυτού του βασικού πόρου και, ως εκ τούτου, την πράσινη και την ψηφιακή μας μετάβαση.

Αναφορικά με τις εξαγωγές, αυτές σημείωσαν αύξηση κατά 7,2 δισ. ευρώ χάρη στην άρση αρκετών εμπορικών φραγμών μεταξύ του 2015 και του 2020. Κατά το περασμένο έτος άρθηκαν πλήρως ή εν μέρει 39 εμπορικοί φραγμοί (έξι περισσότεροι απ’ ό,τι το 2020), κυρίως μέσω συνεργατικών επαφών με τους αντίστοιχους εμπορικούς εταίρους.

Η εξάλειψή τους είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στους εξαγωγείς της Ε.Ε., ιδίως στον τομέα των τροφίμων, καθώς οι περισσότεροι απ’ αυτούς αφορούσαν υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Ο Καναδάς, για παράδειγμα, αποδέχθηκε το εναρμονισμένο πιστοποιητικό της Ένωσης για το κρέας των πουλερικών, κατόπιν συνεργασίας με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις επιχειρήσεις. Οι μακροχρόνιες επαφές με τη Νότια Κορέα οδήγησαν σε επανέναρξη των εξαγωγών χοιρινού κρέατος και πουλερικών από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο του 2022, αφού η Κορέα αναγνώρισε τα αυστηρά μέτρα περιφερειοποίησης της Ε.Ε. για τον έλεγχο των εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποδεσμεύσει εμπορικές συναλλαγές ύψους πάνω από ένα δισ. ευρώ κατά τα επόμενα έτη.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης στην αντιμετώπιση των δασμολογικών φραγμών με την Αίγυπτο, ώστε να αποτραπεί η σχεδιαζόμενη επανεπιβολή τελωνειακών δασμών στην εισαγωγή αυτοκινήτων από την Ε.Ε. Παρόμοια πρόοδος σημειώθηκε και στην αντιμετώπιση μη δασμολογικών φραγμών που εμποδίζουν τις εξαγωγές καλλυντικών από την Ε.Ε. προς την Τουρκία.

Η δραστηριότητα επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) συνεχίστηκε, παρά την παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του Οργανισμού. Η Επιτροπή ρύθμισε μια διαφορά με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την αιολική ενέργεια και πέτυχε πρόοδο με μια σειρά άλλων εταίρων, ιδίως με τις ΗΠΑ σχετικά με το αλουμίνιο και με την Τουρκία σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Πρόοδος σημειώθηκε και όσον αφορά την εφαρμογή της έκθεσης της ειδικής ομάδας στο πλαίσιο της διμερούς διαφοράς της ΕΕ με τη Νότια Κορέα σχετικά με το εμπόριο και την εργασία, καθώς τρεις θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο του 2022. Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης αρκετές νέες καταγγελίες για παραβιάσεις εμπορικών κανόνων που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε., μεταξύ άλλων κατά της Κίνας και της Αιγύπτου.

Τέλος, ο κανονισμός της Ε.Ε. για τους εμπορικούς φραγμούς συνέβαλε στην επίλυση των διαφορών με το Μεξικό όσον αφορά τις εξαγωγές τεκίλα.