Αντιστέκεται η ελληνική φέταστις “πιέσεις” από το εξωτερικό

Αντιστέκεται η ελληνική φέταστις “πιέσεις” από το εξωτερικό

Την αναγκαιότητα προστασίας της ελληνικής φέτας από φορείς, πολιτεία, λιανέμπορους και καταναλωτές τόνισε ο Ιωάννης Βιτάλης, πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Ορ- γάνωσης Φέτας και αντιπρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ. Βιτάλης, ο κλάδος δοκιμάζεται εδώ και δεκαετίες, αλλά εκτιμά ότι έχει κτιστεί επάνω σε γερά θεμέλια και κληρονομιά, τα οποία είναι χρέος όλων να τα ενισχύσουν για το μέλλον του τόπου και των επόμενων γενεών. Όπως λέει χαρακτηριστικά «ο κλάδος δοκιμάζεται όταν άλλες χώρες διεκδικούν την παραγωγή λευκού τυριού υπό την ονομασία φέτα, όταν εισάγουμε γάλα αντί να ακολουθήσουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και όταν επιλέ- γουμε να μειώσουμε την αξία και την τιμή του παραγόμενου ΠΟΠ προϊόντος, επειδή αυτό ζητούν οι αλυσίδες του εξωτερικού, discounter ή μη, για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, χωρίς όμως να ζυγίζουμε τις συνέπειες των πρά- ξεων μας». Οι συνεχείς αυτές πιέσεις, κυρίως από τις αλυσίδες του εξωτερικού, οδηγούν, σύμφωνα με τον κ. Βιτάλη, σε σημαντικές

εκπτώσεις στην τιμή του εκάστοτε προϊόντος, το οποίο εφόσον φέρει την πιστοποίηση ΠΟΠ, οφείλει να παραχθεί βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών προδιαγραφών, που ορίζει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, συμπληρώνει ότι δεδομένου ότι η Ελλάδα διαθέτει συγκεκριμένη δυνατότητα παραγωγής και προ- μήθειας γάλακτος σε ετήσια βάση, σοβαρό αγκάθι και ζήτημα για την παραγωγή αυθεντικών ΠΟΠ προϊόντων, ανέκαθεν αποτελού- σαν τα φαινόμενα αθρόων εισαγωγών και παράνομων ελληνοποιήσεων γάλακτος.