Αποκαλυπτική έρευνα για τα προγράμματα κατάρτισης

Αποκαλυπτική έρευνα για τα προγράμματα κατάρτισης

Έντονη επιθυμία συμμετοχής του εργατικού δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν το επάγγελμά του, αλλά και κατάρρευση της ποιότητας των προγραμμάτων διαπιστώνει έρευνα που πραγματοποιήσαν, πανελλαδικά, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕ- ΒΕΕ), με αντικείμενο τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της συνομοσπονδίας, από τα ερευνητικά ευρήματα της έρευνας, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές έρευνες, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση, τα ποσοστά συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019 παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου 30%. Συνοπτικά διατυπώνεται το συμπέρα- σμα ότι σε ετήσια βάση ένας στους τρεις πολίτες συμμετέχει τουλάχιστον σε ένα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης, ενώ έξι στους δέκα πολίτες έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους σε πρόγραμμα.