ΔΕΗ: Mείωση των εκπομπών ρύπων κατά 36 % το 2022 σε σχέση με το 2019

ΔΕΗ: Mείωση των εκπομπών ρύπων κατά 36 % το 2022 σε σχέση με το 2019

Η ΔΕΗ είχε εκδώσει το 2021 ομολογίες με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με απόδοση που συνδέεται με την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών.

Κοντά στο στόχο της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα διαμορφώθηκαν οι επιδόσεις της ΔΕΗ το 2022, παρά την ενεργειακή κρίση και την επακόλουθη παράταση του προγράμματος απολιγνιτοποίησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή χρηματιστηριακή ενημέρωση οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 36 % σε σχέση με το 2019 έναντι στόχου 40 %.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είχε εκδώσει το 2021 ομολογίες με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με απόδοση που συνδέεται με την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών. Η μη επίτευξη του στόχου σημαίνει ότι ενεργοποιείται η ρήτρα που συνεπάγεται αύξηση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης η οποία σύμφωνα με τους αναλυτές θα έχει (σχετική έκθεση της Fitch που δημοσιεύθηκε σήμερα) «περιορισμένες» ή «άνευ σημασίας» επιπτώσεις στην εταιρεία και την αγορά.

Συγκεκριμένα στην έκθεση της Fitch επισημαίνεται ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν πως η μη επίτευξη του στόχου δεν οφείλεται στην επιχείρηση ή σε αλλαγή της της στρατηγικής της αλλά στην αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής που υπαγορεύθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανησυχία για διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι η ΔΕΗ έχει επαναβεβαιώσει τη στρατηγική για αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές και απολιγνιτοποίηση.

Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 36 % σε αυτές τις συνθήκες αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Πρόσθεταν επίσης ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως οι στόχοι που είχε θέσει η ΔΕΗ ως προς τη μείωση των εκπομπών δεν ήταν εικονικοί αλλά ουσιαστικοί.