Δέσμευση Mondelez για λιγότερη χρήση πλαστικών συσκευασιών

Δέσμευση Mondelez για λιγότερη χρήση πλαστικών συσκευασιών

Η Mondelez International ανακοίνωσε ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή της για μείωση της χρήσης μη ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες της, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για εξάλειψη, μείωση, αντικατάσταση και ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών στο χαρτοφυλάκιό της. Μέχρι το 2025, η εταιρεία στοχεύει σε μείωση τουλάχιστον 25% στη χρήση μη ανακυκλωμένου πλαστικού στις άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες της ή σε μείωση 5% στη χρήση μη ανακυκλωμένου πλαστικού στο συνολικό χαρτοφυλάκιο πλαστικών συσκευασιών. Ο στόχος αυτής της μείωσης θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού μέτρων που περιλαμβάνουν την εξάλειψη πλαστικού υλικού, την αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου και την υιοθέτηση μοντέλων επαναχρησιμοποίησης στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, όπου είναι εφικτό να γίνει.

Ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητας

«Η υποστήριξή μας σε ένα πιο βιώσιμο μέλ- λον αναφορικά με τη χρήση πλαστικών είναι σαφής», δήλωσε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mondelez International. «Είμαστε ήδη ένας από τους πιο αποτελεσματικούς χρήστες πλαστικών συσκευασιών στον χώρο των καταναλωτικών αγαθών και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών συσκευασιών, να αντικαταστήσουμε τα πλαστικά με άλλα υλικά και να ενισχύσουμε την ανακυκλωσιμότητα».

«Δεδομένης της ισχυρής προόδου που έχουμε σημειώσει στις συσκευασίες και του ενδιαφέροντός μας να οδηγήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον στα σνακ, δεσμευόμαστε για μειώσεις στη χρήση μη ανακυκλωμένων πλαστικών και για επενδύσεις στην καινοτομία για την αφαίρεση συσκευασιών ή τη μετάβαση σε πιο εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά».

Επενδύσεις 30 εκατ. δολαρίων

Αυτές οι δεσμεύσεις βασίζονται στους υπάρχοντες στόχους της εταιρείας για το 2025 για τη χρήση 5% ανακυκλωμένου περιεχομένου αναφορικά με το βάρος στις πλαστικές συσκευασίες και για το σχεδιασμό όλων των συσκευασιών για ανακύκλωση, έναν στόχο που ήδη η εταιρεία επιτυγχάνει καθώς το 94% των συσκευασιών έχουν ήδη σχεδιαστεί με τρόπο πουν επιτρέπει την ανακύκλωσή τους.

Η εταιρεία επενδύει επί του παρόντος πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τεχνολογία, πόρους και υποδομές ανακύκλωσης και αναμένει επιτάχυνση αυτής της επένδυσης με την πάροδο του χρόνου. Συνολικά, μεταξύ 2019 και 2025, η Mondelez International αναμένει να επενδύσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα πλαστικά.