Ε-shop: Από 22/2 οι αιτήσεις για την επιδότηση έως 5.000 ευρώ

Ε-shop: Από 22/2 οι αιτήσεις για την επιδότηση έως 5.000 ευρώ

Από τη μεθεπόμενη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαρτίου θα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις οι επαγγελματίες που θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνοντας επιδότησης 5.000 ευρώ.

Την Παρασκευή, υπογράφτηκε η σχετική απόφαση από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, ενώ το σχετικό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “e-λιανικό”, επιδοτείται μέσω ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευ- ρώ. Όσοι ενταχθούν σ αυτό, θα λά- βουν επιδότηση δαπανών έως 5.000 ευρώ τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου.

Δικαιούχοι είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κα- τάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και3μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή. Υπολογίζεται ότι 18.000 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, θα επωφεληθούν από τη συγκεκρι- μένη δράση.

Για τη χρηματοδότηση απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων ατομικών στοιχείων, ο ΚΑΔ, υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης της μικρομεσαίας επιχείρησης και φορολογικά στοιχεία. Στόχος της νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονο- μικής δραστηριότητας τους.

page3image34336page3image34768page3image34936