ΕΛΓΕΚΑ: ΤΙΘEΤΑΙ EΚΤΟΣ ΔEΙΚΤΗ ATHEX ESG ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΛΓΕΚΑ: ΤΙΘEΤΑΙ EΚΤΟΣ ΔEΙΚΤΗ ATHEX ESG ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών, οι μετοχές της ΕΛΓΕΚΑ θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση του δείκτη ATHEX ESG, λόγω χαμηλής διασποράς (free float), χωρίς άμεση αντικατάσταση. Η αφαίρεση των μετοχών της εταιρείας από τη σύνθεση του δείκτη θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τρίτης 25 Ιουλίου 2023.