ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 27,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Νοέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 27,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Νοέμβριο

Αύξηση 27,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Νοέμβριο πέρυσι, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 8.492,8 εκατ. ευρώ έναντι 6.879,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 23,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 449,2 εκατ. ευρώ ή 9,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 447,4 εκατ. ευρώ ή 9,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.739,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.936,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 20,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 395,1 εκατ. ευρώ ή 14,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 411,7 εκατ. ευρώ ή 14,9%).

«Εκτίναξη» ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο λόγω πετρελαίου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.752,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.943,0 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 27,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 54,1 εκατ. ευρώ 2,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 35,7 εκατ. ευρώ ή 1,8%).

Το 11μηνο πέρυσι, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 85.266,6 εκατ. ευρώ έναντι 58.562,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 45,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 12.186,5 εκατ. ευρώ ή 27,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 11.941,4 εκατ. ευρώ ή 27,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 50.112,8 εκατ. ευρώ έναντι 36.399,1 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 37,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5.771,1 εκατ. ευρώ ή 21,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.784,6 εκατ. ευρώ ή 22%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 35.153,8 εκατ. ευρώ έναντι 22.163,4 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 58,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6.415,4 εκατ. ευρώ ή 36,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.156,8 εκατ. ευρώ ή 35,2%).