ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία κατά 0,4% τον Ιανουάριο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία κατά 0,4% τον Ιανουάριο

Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,8% τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022 με το 2021

Περιορίστηκε στο 0,4% η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανίατον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, έναντι αύξησης 31,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2022 με το 2021.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η οριακή αύξηση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 6,3%, και

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 2,3%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,8% τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2022 με το 2021.