Ενθαρρυντικά σημάδια από τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος

Ενθαρρυντικά σημάδια από τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος

Η περαιτέρω εξάπλωση των αμβολιασμών τον Φεβρουάριο και οι προσδοκίες για την αντίστροφη μέτρηση επιστροφής στην κανονικότητα, αποτέλεσαν τους καταλύτες για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο δείκτη σημείωσε άνοδο στις 91,9 μονάδες από 90,7 μονάδες τον Ιανουάριο. Όσον αφορά τους επιμέρους το- μείς της οικονομίας, καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους, ηπιότερη στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο από ό,τι στις υπηρεσίες και τις κατασκευές, ενώ εξασθένησε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η σχετικά ήπια επιδημιολογική εικόνα αμέσως μετά από την περίοδο των εορτών και η λειτουργία από τα μέσα Ιανουαρίου, έστω υπό περιορισμούς και για μικρό διάστημα, δραστηριοτήτων του λιανικού εμπορίου που ήταν σε αναστολή από τον Νοέμβριο, οδήγησε στη βελτίωση των προσδοκιών σε σημαντικό μέρος της οικονομίας.

Αβεβαιότητα

Από την άλλη πλευρά, η επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων από το δεύτερο δεκαή- μερο του Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με τα αυ- στηρότερα μέτρα που ακολούθησαν, αναζωπύρωσαν εστίες αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλι- ξη και τις επιπτώσεις της πανδημίας στη χώρα.

Η έρευνα ενσωματώνει μόνο εν μέρει τις επιδράσεις των πρόσφατων περιοριστικών παρεμβάσεων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας, επομένως αυτές αναμένεται να εκδηλωθούν πληρέστερα τον επόμενο μήνα. Η προοπτική ανοίγματος της αγοράς στο επόμενο χρονικό διάστημα, έστω με αυστηρούς όρους, και ιδίως η πρόοδος στους εμβολιασμούς, αναμένεται να επιδράσουν σταδιακά θετικά στις προσδοκίες. Οι σχετικές εξελίξεις θα είναι κρίσιμες και για τον τομέα του τουρισμού, καθώς έχει ξεκινήσει η περίοδος όπου συνήθως γίνεται μεγάλο τμήμα των διεθνών κρατήσεων.

Η εικόνα

Ο περιορισμός των αρνητικών προσδοκιών ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της εικόνας των επιμέρους κλάδων τον Φεβρουάριο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Στη βιομηχανία, οι αρνητικές προσδοκίες για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκαν ήπια, για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ελαφρώς και οι θετικές προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκαν αισθητά.

2. Στις κατασκευές, οι αρνητικές προσδοκίες αμβλύνθηκαν αισθητά,σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες υποχώρησαν εντονότερα.

3. Στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται αισθητά, όπως και η βραχυπρόθεσμη εξέλιξη τους.

4. Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές προσδοκίες για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αμβλύνθηκαν αισθητά, οι αντίστοιχες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν ηπιότερα, ενώ οι αρνητικές προσδοκίες για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη μεταβλήθηκαν ελαφρώς.

5. Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντείνονται, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα επιδει- νώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.