Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων άνω των 30 ετών

Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων άνω των 30 ετών

Σήμερα ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη 7.000 ανέργων, άνω των 30 ετών, στις Περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα είναι ύψους 44 εκατ. ευρώ, έχει διάρκεια 12 μήνες και καλύπτει μισθό και ασφαλιστικές εισφορές ανέργων που θα προσληφθούν σε θέσεις πλήρους απασχό- λησης. Τα ποσά που δίνονται είναι 473 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών, 568 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω, 615 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους και 710 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις είναι η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης και να μην έχει λάβει κρατική ενίσχυση πάνω από 200.000 ευρώ.