Επισιτισμός: Πόσο ασφαλής είναι η Ελλάδα

Επισιτισμός: Πόσο ασφαλής είναι η Ελλάδα

Νωπές είναι οι μνή- μες από την περασμένη άνοιξη, όταν το πρώτο κύμα του κορονοϊού έπιασε απροετοίμαστες ακόμα και τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες με αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο, επιδεινώνοντας τη θέση των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας. Η απρό- σμενη αυτή εξέλιξη δεν καταγράφηκε μόνο σε φτωχές χώρες, αλλά αντίθετα χτύπησε ακόμα και κράτη με στιβαρές αλυσίδες εφοδιασμού και υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση υπό τον τίτλο Intelligence U9nit 2020 η επισιτιστική ασφάλεια εξακολουθεί να επιδεινώνεται σε όλο τον κόσμο λόγω της κλιματικής αλλαγής και της εντατι- κής καλλιέργειας, με την πανδημία να επιδεινώνει αυτά τα προβλή- ματα. Οι δείκτες φέρνουν τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία ως τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ η Ζάμπια, το Σουδάν και η Υεμένη έχουν τα χαμηλότερα.

Όσο για την Ελλάδα, η χώρα μας βρίσκε- ται στις επισιτιστικά ασφαλείς χώρες, καταλαμβάνοντας την 27η θέση ανάμεσα σε 113 χώρες, τις οποίες μελετά ο Economist.