Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Έρευνα στο πλαίσιο του έργου Gr ducation, με θέμα τη στελέχωση των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διεξάγει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αφορμή την Περιφερειακή Στρατηγική Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε συνθήκες Μηδενικής Λιγνιτικής Εξάρτησης.

Όπως αναφέρει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο «Προκειμένου η εν λόγω περιοχή να οδηγηθεί, μέσα από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στην πράσινη οικονομία, καλείται να εκπαιδεύσει το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό της και να του προσδώσει νέες γνώσεις, ώστε να αποκτήσει “πράσινες δεξιότητες”».

Για το σκοπό αυτό, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προσκαλεί τις επιχει- ρήσεις που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία καθώς και εταιρείες με παρουσία εκτός περιοχής αλλά με ενδιαφέρον για τις ανωτέρω δράσεις, να συμμετέχουν στην έρευνα, που διενεργείται στο πλαίσιο του Gr ducation, συμβάλλοντας ενεργά στην ταχύτερη δυνατή διάχυση «πράσινων δεξιοτήτων» στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. «Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά».