ΕΒΕΘ: H επίδραση της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΕΒΕΘ: H επίδραση της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πονοκέφαλο αποτελούν για καταναλωτές και επιχειρηματίες τα κόστη ενέργειας, καυσίμων και ενοικίων, ενώ κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές είναι θέματα που τους προβληματίζουν έντονα. Όπως προκύπτει από το Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ, το 11% των νοικοκυριών στο νομό Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει δυσβάσταχτους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να τους πληρώσει, ενώ το 59% τους θεωρεί υψηλούς και δηλώνει δυσκολία στην αποπληρωμή τους. Αντίστοιχα, υψηλό χαρακτηρίζει το 66% των καταναλωτών στον νομό Θεσσαλονίκης το ύψος των ενοικίων στην περιοχή όπου κατοικεί και αναφέρει ότι δυσκολεύεται να το καταβάλει.

Στο μεταξύ, τρεις στους δέκα επιχειρηματίες στο νομό Θεσσαλονίκης διαπιστώνουν προβλήματα ελλείψεων πρώτων υλών ή προϊόντων στην αγορά (40% τον Μάρτιο 2023 και 50% τον Σεπτέμβριο 2022), είτε σε μικρό βαθμό (22%) είτε σε μεγάλο βαθμό (6%). Πάντως, από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους επιχειρηματίες στο νομό Θεσσαλονίκης, το υψηλό κόστος ενέργειας και καυσίμων αποτελεί το σημαντικότερο (38% έναντι 30% τον Μάρτιο του 2023) και ακολουθούν εκείνα των πρώτων υλών/προϊόντων (30% , 31% τον Μάρτιο 2023) και της φορολογίας (29%, έναντι 20% τον Μάρτιο 2023).

Περίπου τρεις στους τέσσερις καταναλωτές στον νομό Θεσσαλονίκης θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειες που προκαλεί στη ζωή τους είναι «Πολύ» (46%) ή «Αρκετά» (28%) σημαντικά θέματα. Ένας στους πέντε (22%), δηλώνει ότι έχει ασφαλίσει το σπίτι του από το ενδεχόμενο κάποιας φυσικής καταστροφής, ενώ δύο στους τρεις (64%) δεν το έχουν κάνει ακόμα. Ένας στους πέντε, δηλώνει ότι «σίγουρα» (5%) ή «πολύ πιθανά» (16%) θα ασφαλίσει το σπίτι του από το ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ στον αντίποδα το 57% αναφέρει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Περίπου οι μισές επιχειρήσεις (46%) στον νομό Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι έχουν λάβει κάποια μέτρα για την προστασία τους από τις συνέπειες της εκδήλωσης των φυσικών καταστροφών. Από τις υπόλοιπες (δηλαδή το 54%), το 25% λέει ότι θα το πράξει στο άμεσο (11%) ή το απώτερο (14%) μέλλον. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις δεν σκοπεύουν να λάβουν κανένα σχετικό μέτρο.

Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις στον νομό Θεσσαλονίκης (56%) δηλώνουν ότι είναι ασφαλισμένες για το ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής και μεταξύ όσων δεν είναι (39%), μία στις τέσσερις δηλώνει ότι «Σίγουρα» (6%) ή «Πολύ πιθανά» (19%) θα ασφαλιστούν εντός του επόμενου έτους. Περαιτέρω, μεταξύ όσων δεν έχουν ασφαλίσει την επιχείρησή τους, ο κύριος λόγος που επικαλούνται είναι ότι δεν θεωρούν σοβαρό τον κίνδυνο μιας τέτοιας καταστροφής (49%) αλλά και ότι το κόστος ασφάλισης είναι υψηλό (34%).

Αναφορικά με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, πάνω από τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες δηλώνουν ότι είναι «πολύ» (46%) ή «αρκετά» (31%) σημαντική για την οικονομία της χώρας, ενώ δύο στους τρεις υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι σημαντικό και για την ίδια την επιχείρησή τους, είτε «πολύ» (32%), είτε «αρκετά» (33%).