Γκατένιο: Άνοδος για ολα τα βασικά μεγέθη το 2022

Γκατένιο: Άνοδος για ολα τα βασικά μεγέθη το 2022

Με αύξηση όλων των βασικών της μεγεθών έκλεισε την περυσινή χρονιά η Δανιήλ Σ. Γκατένιο – την οποία εξαγόρασε πέρυσι η Δέλτα Τρόφιμα –, τη στιγμή που μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον με πληθωριστικές πιέσεις, την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία αλλά και τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, δημιουργούνται πιέσεις στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού και κατ’ επέκταση στην κατανάλωση. Ειδικότερα, οι υψηλότερες πωλήσεις κατά 8,18% αποδίδονται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων των τυροκομικών και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Δεδομένα

Πωλήσεις

2022: 33.663

2021: 31.117

Μεταβολή: 8,18%

Μικτά κέρδη2022: 7.032

2021: 6.848

Μεταβολή: 2,68%

EBITDA

2022: 5.334

2021: 4.672

Μεταβολή: 14,17%

Κέρδη προ φόρων

2022: 5.263

2021: 4.612

Μεταβολή: 14,11%

Καθαρά κέρδη

2022: 4.102

2021: 3.601

Μεταβολή: 13,91%

ΚΟΣΤΗ

Αναφορικά με τον κίνδυνο του κόστους, σημειώνονται οι τάσεις που υφίστανται από το β’ εξάμηνο του 2021 και εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, οι οποίες σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης της Ουκρανίας, αύξησαν το βιομηχανικό κόστος και συνεπώς τις τιμές των εμπορευμάτων. Παράλληλα, η διεθνής αναταραχή δημιούργησε ζητήματα ανατιμήσεων και ζήτησης και σε ευαίσθητες πρώτες ύλες, όπως στις ζωοτροφές και την παραγωγή γάλακτος. Η διοίκηση της Γκατένιο μεταβάλλει ανάλογα τις τιμές πώλησης των προϊόντων που διαθέτει με στόχο την μικρότερη δυνατή επίπτωση των ανατιμήσεων στα αποτελέσματα της εταιρείας.