Η Ίριδα εξαγόρασε τη Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες

Η Ίριδα εξαγόρασε τη Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες

Στην εξαγορά του 83,5% της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες προχώρησε η εταιρεία ιχθυοτροφών Ίριδα, όπως ανέφερε το Intrafish.com. Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή για την Ίριδα εντός την τελευταία τριετία, καθώς στο α’ εξάμηνο του 2021 απόκτησε το 51% των μετοχών της εταιρείας Aquatic Biologicals, της πρώτης εταιρείας θαλάσσιας βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, έναντι €1.000.006,17.

Η οικονομική θέση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική η δε πορεία της στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, λαμβανομένης υπ’ όψη της συνεχούς ανοδικής πορείας τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας της.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή γόνου, παραγωγή, πάχυνση και διάθεση ιχθύων καθώς και στην εμπορία νωπού ετοίμου προϊόντος, τόσο στην εσωτερική, όσο και στη διεθνή αγορά. Τον Οκτώβριο του 2022 συμπλήρωσε 35 χρόνια λειτουργίας και παρουσίας στον κλάδο και όπως επισημαίνει η διοίκηση, σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με ένα σύγχρονο καθετοποιημένο σχήμα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.

Η παραγωγική δραστηριότητά του ομίλου αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Οι πλωτοί ιχθυοκλωβοί βρίσκονται:

  • στον όρμο Ανεμοκάμπι
  • στον όρμο Ροζίκι
  • στον όρμο Ανδρομάχη
  • στην περιοχή Βαθιά λιμάνια στον Πάνορμο Φωκίδας
  • στο Ακρωτήριο Τράχυλος
  • στις θέσεις Ποταμοί και Τούρκος στη Δεσφίνα Φωκίδας
  • στην θέση Λιμανάκι του Ν. Βοιωτίας
  • στην L’Ametlla de Mar επαρχία Ταραγόνα στην Ισπανία

Τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του Ομίλου και ο ένας εκ των δυο ιχθυογεννητικών σταθμών βρίσκονται στη θέση Ανεμοκάμπι, το δε συσκευαστήριο στη θέση Βακλάθρα της κτηματικής περιφέρειας του Γαλαξιδίου επί οικοπέδων συνολικής έκτασης 23,5 στρεμμάτων περίπου. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό στη θέση Ακρωτήριο Τράχυλος στην Δεσφίνα Φωκίδας επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 25,5 στρεμμάτων. Οι πλωτές και χερσαίες παραγωγικές δραστηριότητες του ομίλου και της εταιρείας γεωγραφικά προσδιορίζονται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αξίζει, επιπλέον ν’ αναφερθεί ότι έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο των οικονομιών κλίμακος λόγω της γεωγραφικής θέσης του συνόλου των παραγωγικών μονάδων και των λοιπών εγκαταστάσεων.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κ.λπ.) ανέρχεται σε 15.374 τόνους ετησίως και η δε παραγωγική δυναμικότητα ιχθυδίων των ιχθυογεννητικών σταθμών ανέρχεται σε 47 εκατ. ιχθύδια ανά έτος.

Κατά βάση εξαγωγική

Το τελικό προϊόν εξάγεται κατά περίπου 94,48% στο εξωτερικό, κυρίως σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία και ΗΠΑ. Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται στην ελληνική αγορά. Οι κύριοι πελάτες της εταιρίας είναι μεγάλοι επώνυμοι χονδρέμποροι του εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρά δίκτυα διανομής, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του πελατολογίου της εταιρίας. Ο γόνος (ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού) διατίθεται τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγορά του εξωτερικού. Εντούτοις οι πωλήσεις γόνου εξακολουθούν και είναι προς το παρόν περιορισμένες, λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του χρησιμοποιείται από τον όμιλο προκειμένου να καλύψει τις παραγωγικές του ανάγκες.