Η Loulis Food Ingredients στην πρωτοβουλία «μόνιμη μείωση τιμής»

Η Loulis Food Ingredients στην πρωτοβουλία «μόνιμη μείωση τιμής»

Η Loulis Food Ingredients βρίσκεται δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του υπουργείου Ανάπτυξης για βιομηχανίες, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, για τη λεγόμενη μόνιμη μείωση τιμής. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε σε μειώσεις τιμών που υπερβαίνουν το 5% σε συγκεκριμένους κωδικούς του χαρτοφυλακίου της και στις 18/10/23 ενημέρωσε το υπουργείο με επιστολή της για την συμμετοχή της στην πρωτοβουλία “Μόνιμη Μείωση τιμής” και για διάστημα όχι μικρότερο των έξι μηνών.