Ίδρυμα Citi: Παγκόσμια ανοιχτή πρόσκληση για προτάσεις ύψους 25 εκατ. δολ. με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια

Ίδρυμα Citi: Παγκόσμια ανοιχτή πρόσκληση για προτάσεις ύψους 25 εκατ. δολ. με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια

Παγκόσμια ανοικτή πρόσκληση για να βοηθήσει στην κλιμάκωση του αντίκτυπου των μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας απευθύνει το Ίδρυμα Citi.

Και τούτο, προσφέροντας 25 εκατομμύρια δολάρια σε 50 οργανισμούς παγκοσμίως για την υποστήριξη πιλοτικών έργων που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και την ενίσχυση της υγείας και οικονομικής επάρκειας οικογενειών και κοινοτήτων χαμηλού εισοδήματος.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με 770 εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν από κάποια μορφή υποσιτισμού σε όλο τον κόσμο, η επισιτιστική ασφάλεια είναι μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες κρίσεις σήμερα. H πρόσφατη μελέτη Citi Global Perspectives & Solutions (GPS) διαπίστωσε ότι ο εκτιμώμενος αντίκτυπος του υποσιτισμού στην παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως – ή κοντά στα 500 δολάρια για κάθε άτομο στον πλανήτη – που προέρχονται από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές των τροφίμων και άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες, που έχουν οδηγήσει σε πολιτικές αναταραχές, εκτοπισμούς παγκοσμίως και πολλά άλλα.

«Πάρα πολλές οικογένειες σε όλο τον κόσμο αγωνιούν καθημερινά καθώς δεν γνωρίζουν πότε και από πού θα προέλθει το επόμενο γεύμα τους», δήλωσε η Brandee McHale, πρόεδρος του Citi Foundation και Επικεφαλής Citi Community Investing and Development. «Κατανοούμε τους οικονομικούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση και ο στόχος μας με αυτή την ανοιχτή πρόσκληση είναι να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανισμών που πρωτοπορούν και μπορούν να προτείνουν λύσεις με εφαρμογή μεγάλης κλίμακας στις κοινότητές τους».

Με αυτήν την ανοιχτή πρόσκληση το Ίδρυμα Citi δίνει προτεραιότητα για έργα σε τέσσερεις τομείς:

  1. Πρόσβαση: Υποστήριξη προσπαθειών που αυξάνουν την πρόσβαση σε προσιτές οικονομικά και υγιεινές τροφές σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος.
  2. Οικονομική πρόσβαση: Βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα μέσω προσπαθειών κοινοτικής χρηματοδότησης που συμβάλλουν στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος.
  3. Διαθεσιμότητα: Αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων που οδηγούν σε οφέλη για την κοινότητα, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.
  4. Ανθεκτικότητα: Αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων πόρων που επιτρέπουν στις κοινότητες χαμηλού εισοδήματος να προετοιμάζονται αποτελεσματικότερα και να ανταποκρίνονται σε διαταραχές της ομαλής επισιτιστικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Η πρώτη Παγκόσμια Πρόκληση Καινοτομίας βασίζεται στην ιστορία της Citi και του Ιδρύματος Citi όσον αφορά στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ασφάλειας: