Κολιός vs Ένωσης Κυπρίων: Πώς έληξε ο πόλεμος για το χαλούμι

Κολιός vs Ένωσης Κυπρίων: Πώς έληξε ο πόλεμος για το χαλούμι

Όλοι θυμούνται στην αγορά τροφίμων τον πόλεμο, που είχε ξεσπάσει πριν κάποια χρόνια μεταξύ της Κολιός και της Ένωσης Παραγωγών, με έδρα την Λευκωσία. To όχι και τόσο μακρινό 2019, η Κολιός είχε καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αίτηση καταχώρησης σήματος, με το σήμα Halloumaki.

Το 2020, η Ένωση Παραγωγών Κύπρου άσκησε προσφυγή κατά της αίτησης, η οποία μάλιστα απορρίφθηκε, με το σκεπτικό ότι δεν σχετίζεται η υπόθεση με προστασία ΠΟΠ. Το 2022, η Ένωση άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης απόρριψης της προσφυγής της. Ωστόσο, η προσφυγή κατά της απόρριψης δεν θα εκδικαστεί. Ο λόγος; Η Κολιός απέσυρε την αίτηση για την καταχώρηση του σήματος.