Κρατικό Ταμείο Αρωγής για στήριξη επιχειρήσεων και αγροτών από θεομηνίες

Κρατικό Ταμείο Αρωγής για στήριξη επιχειρήσεων και αγροτών από θεομηνίες

Στη λειτουργία μηχανισμού καταβολής αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές σε επιχειρήσεις και αγρότες, μέσω και της
παροχής κινήτρων για την ιδιωτική ασφάλιση, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Το σχετικό νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση, προκειμένου οι φορείς να καταθέουν τις προτάσεις τους. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ώστε να διευκολύνεται η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική ζωή των πληττόμενων επιχειρήσεων το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, θεσπίζεται διαδικασία συντονισμού των μέτρων στήριξης, ενώ δημιουργούνται εξειδικευμένες υπηρεσιακές δομές, οι οποίες θα αναλάβουν τις διαδικασίες επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων, τη διαμόρφωση ειδικών καθεστώτων και έκτακτων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, καθώς και τον συντονισμό της υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης των πληγέντων.

Έξι άξονες

Το σχέδιο της κυβέρνησης κινείται στους εξής 6 άξονες:

1. Η Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, θα συντονίζει και θα διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή.

2. Μετά το πλήγμα του “Ιανού”, αναδιαμορφώνεται ο μηχανισμός επιχορήγησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να επιτευχθεί ο συντονισμός στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.

3. Διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών από θεομηνία, με την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη η βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας.

4. Ψηφιοποιείται η διαδικασία, με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής.

5. Παρέχονται κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση, μέσω σχετικής διάταξης που προβλέπει τη δυνατότητα οι πληγείσες επιχειρήσεις να λαμβάνουν επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης που προβλέπεται από την ιδιωτική τους ασφάλιση.

6. Το Ταμείο θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, ενώ δεύτερη πηγή χρηματοδότησης θα είναι τα ποσά που εισπράττονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής.