Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο 100.000 χρόνια

Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο 100.000 χρόνια

Από την Παλαιολιθική εποχή έως και την Οθωμανική περίοδο, «Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο 100.000 χρόνια» είναι το θέμα ενός πρωτοποριακού ερευνητικού προγράμματος, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Οι διατροφικές συνήθειες στον χώρο της Ηπείρου, η τροφή ως δείκτης ταυτότητας, ο πολιτισμός που διαμορφώθηκε γύρω από την αναζήτηση, την επεξεργασία, το μαγείρεμα, τη συντήρηση και την αποθήκευση της, η τελετουργία των γευμάτων, απασχόλησαν μεταξύ άλλων την έρευνα των αρχαιολόγων.

Η Βαρβάρα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, κατά την παρουσίαση του έργου επισήμανε ότι το αρχαιολογικό υλικό από τον χώρο της Ηπείρου «μας επιτρέπει να μελετήσουμε σε βάθος τη διατροφική συμπεριφορά των Ηπειρωτών στο πέρασμα των χρόνων και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε, όσο το δυνατόν, επιστημονικά και τεκμηριωμένα αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος απετέλεσε ένα στοίχημα. Για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε μια ολιστική και συστηματική μελέτη της διατροφής στο χώρο της Ηπείρου».

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα, όπως ανέφερε, χωρίζεται σε 4 μεγάλες ενότητες.

«Κατά την Παλαιολιθική εποχή, έχει έναν ευφάνταστο τίτλο, ‘Ως το μεδούλι’, η Αρχαιότητα έχει τον τίτλο, ‘Στα μαγειρεία των Απείρωταν’, η Βυζαντινή περίοδος έχει ως τίτλο, ‘Βυζαντινές λιχουδιές’ και η Οθωμανική, ‘στον σοφρά του Αλή- Πασά’».