ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ COLGATE & ΜΕΓΑ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ COLGATE & ΜΕΓΑ

Η Διαμαντής Μασούτης, με το βλέμμα στραμμένο προς την αειφόρο ανάπτυξη και με γνώμονα την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του ετήσιου πλάνου δράσεων ΕΚΕ που υλοποιεί, ανέλαβε για το χρονικό διάστημα 4 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2023, να καλύψει τα έξοδα για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού κόλπου σε συνεργασία με τις εταιρείες Colgate και ΜΕΓΑ, υπό την αιγίδα του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Βασικός αρωγός στην προσπάθεια της εταιρείας, αποτέλεσε το ειδικά διαμορφωμένο αντιρρυπαντικό σκάφος “ΑΛΚΙΠΠΗ” της North Aegean Slops, ενώ επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν ένα ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος καθώς και ένα φορτηγό όχημα μεταφοράς κάδων container.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αναλυτικότερα, η Μασούτης ανέλαβε 23 εργασίες καθαρισμού και αντιρρύπανσης, που στόχο είχαν την απομάκρυνση και περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων και κηλίδων καθώς και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πολλαπλές ουσίες, που επιβαρύνουν τον Θερμαϊκό κόλπο. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, ενώ η περισυλλογή αποβλήτων ακολούθησε τη διαδρομή από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε μέχρι τη θαλάσσια περιοχή του Μεγάρου Μουσικής.

Μέσα σε έναν μήνα, περισυλλέχθηκε από την επιφάνεια της θάλασσας και από παράκτιους χώρους ποσότητα απορριμμάτων ίση με 96 m3, μέγεθος το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερα από 30 τόνους απόβλητα. Η εν λόγω ποσότητα, θεωρείται πολύ σημαντική, δεδομένης της έκτασης της ρύπανσης και της αισθητικής αλλοίωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει στην παράκτια περιοχή του κόλπου. Τελικοί αποδέκτες των συλλεχθέντων απορριμμάτων ήταν οι εταιρείες ECO Salonikca, ΕΛΔΙΑ και ΧΥΤΑ Μαυροράχης.